WIWA

Produkty

Sprawdź nasz cały asortyment

WIWA POWER PACK 2K XXL

Opis

Wysokowydajne urządzenia WIWA z silnikami hydraulicznymi do natryskiwania farb 

Na bazie naszych urządzeń WIWA HERKULES i PHOENIX rozszerzyliśmy stosowaną od ponad 50 lat na całym świecie pneumatyczną technikę aplikacji o wysokowydajne urządzenia do powlekania 2K z napędem hydraulicznym. WIWA POWER PACK XL i XXL z napędem hydraulicznym zostały stworzone do ciągłej pracy przy dużych ilościach nanoszonego materiału. Spektrum zastosowań obejmuje m.in. duże powierzchnie i powłoki grubowarstwowe w budowie statków i w przemyśle offshore, jak również w ochronie budowli i ochronie antykorozyjnej. Konstrukcja tej serii urządzeń odznacza się przede wszystkim długą żywotnością i niewielkimi kosztami konserwacji. Przy zastosowaniu w niekorzystnych warunkach klimatycznych, jak np. przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych nie dochodzi do oblodzenia silnika powietrznego. Kolejny plus – pompy serii hydraulicznej Powerpack można bez problemu zintegrować z posiadanymi systemami hydraulicznymi.

Hydraulika: Alternatywa dla wysokiej wydajności w zastosowaniu w pracy ciągłej. Optymalna dla zakładów lub obszarów zastosowań, w których brak zaopatrzenia w sprężone powietrze.

Obszary zastosowań

Powłoki wielkopowierzchniowe i grubowarstwowe, jak np. w budowie statków i w przemyśle offshore, w ochronie budowli i ochronie antykorozyjnej, w systemach obiegu farby i liniach lakierniczych, w budowie konstrukcji stalowych i budowie hal, przy znakowaniu ulic, w fabrykach wagonów, w zakładach malarskich i lakierniczych, powłoki przemysłowe, izolacje, ochrona przeciwpożarowa i jako pompa tłocząca do automatycznych urządzeń powlekających i zewnętrznych miejsc poboru.

Natryskiwany materiał

Do przerabiania materiałów o dużej lepkości i/lub materiałów abrazyjnych, jak np. materiały chroniące przed płomieniami, glass flake, materiał izolacyjny i grubowarstwowy, materiał antyporostowy, bitum do stosowania na zimno, farby o niskiej zawartości rozpuszczalnika lub bez niego, materiały o krótkich wypełniaczach włókien, farby dwukomponentowe i epoksydowo-smołowe, mika żelazna, grunt cynkowy, jak również pozostałe natryskiwane lakiery i farby.

Chętnie doradzimy Państwu przy wyborze odpowiedniego urządzenia dla Państwa materiału i Państwa zastosowania z naszego obszernego asortymentu WIWA POWER PACK 2K XXL.

Dane techniczne znajdą Państwo w prospekcie urządzenia.