WIWA

Zastosowania

Marine i Offshore

 

 

Od ponad 50 lat zaopatrujemy narodowe i międzynarodowe stocznie w innowacyjne systemy powlekające zoptymalizowane do ochrony przeciwkorozyjnej w budowie statków i w przemyśle offshore.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie zastosowania naszych przyrządów i urządzeń, chętnie na nie odpowiemy poprzez e-mail lub podczas osobistej rozmowy.

Więcej informacji na temat ochrony przeciwkorozyjnej w przemyśle morskim i offshore znajdą Państwo pod adresem:

http://www.korrosionsschutz-info.de/

Prosimy o zapytanie!

Ochrona antykorozyjna stali i metalu jako czynnik gospodarczy.

Każdego roku korozja powoduje miliardowe szkody. Aby chronić tworzywa metalowe przed wpływem otoczenia i tym samym przed korozją w większości przypadków koniecznie jest pokrycie ich odpowiednim materiałem chroniącym przed korozją (pasywna ochrona przeciwkorozyjna). Koszt takiego pokrycia jest bardzo niski w porównaniu do kosztów spowodowanych przez korozję, jak strata wartości, przestoje w pracy, demontaż itd. Kto oszczędza na ochronie przeciwkorozyjnej, ten potem drogo za to płaci, szczególnie w przypadku budowli, które po montażu nie są już łatwo dostępne, jak np. elektrownie wiatrowe offshore.

Nie tylko strona ekonomiczna jest argumentem przemawiającym za staranną ochroną przeciwkorozyjną, jest to również bezpieczeństwo. Szczególnie w przypadku dużych konstrukcji stalowych, po których poruszają się ludzie, jak np. platformy wiertnicze lub mosty, trzeba zwracać uwagę na zachowanie odpowiednich norm przy nanoszeniu powłok przeciwkorozyjnych.

Ochrona przed korozją z odpowiednim systemem powlekającym.

Podstawą efektywnej ochrony przeciwkorozyjnej stali i innych metali jest odpowiednie przygotowanie elementów konstrukcyjnych, np. usunięcie defektów powierzchni, jak pory w spoinach lub wady walcownicze. Nowoczesne powłoki mogą dobrze chronić metal przed korozją tylko wtedy, kiedy jakość powierzchni jest właściwa. Oferowane dziś systemy powlekające do ochrony przeciwkorozyjnej składają się często z 2 lub więcej komponentów. Aby zapewnić długotrwałą ochronę przed korozją, należy zwrócić uwagę na staranne przerabianie materiału do ochrony przeciwkorozyjnej. Oprócz właściwego opracowania powierzchni trzeba pamiętać np. o zachowaniu prawidłowego stosunku mieszania, uwzględnieniu żywotności materiału i o nanoszeniu warstwy o wymaganej grubości.

http://www.korrosionsschutz-info.de/de/korrosionsschutz-stahl-und-metall.html

 

Urządzenia powlekające WIWA do ochrony przeciwkorozyjnej.

Wymagania dotyczące funkcjonalności powłok przeciwkorozyjnych rosną coraz bardziej. Potrzebne są powierzchnie o dużej odporności na działania klimatyczne, chemiczne i mechaniczne. Z przyczyn produkcyjnych i lokalowych oczekiwane są najkrótsze możliwe czasy suszenia. Poza tym powłoka powinna być nanoszona w sposób przyjazny dla środowiska, przy możliwie najmniejszym użyciu rozpuszczalnika.

Rozwiązaniem dla wielowarstwowych oczekiwań są dwu- i trzyskładnikowe materiały powlekające i odpowiednia technika urządzeń. Na drodze ścisłej współpracy z wiodącymi producentami farb WIWA stworzyła i zoptymalizowała wydajne urządzenia do aplikacji materiałów dwu- i trzyskładnikowych.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze urządzenia ważne są przede wszystkim referencje z praktyki. Wytrzymałe i wydajne urządzenia powlekające WIWA do ciężkiej ochrony przeciwkorozyjnej stosowane są z sukcesami od ponad 50 lat w stoczniach, jak również w przemyśle offshore, częściowo w najtrudniejszych warunkach. Również wiele zakładów przerabiających metale używa WIWA Airless i urządzeń 2K do nakładania powłok przeciwkorozyjnych.

Urządzenie 2K WIWA DUOMIX 230 do nakładania powłok przeciwkorozyjnych.

WIWA DUOMIX 230 jest kompaktowy i ma wielorakie zastosowanie, bazuje na sprawdzonym na całym świecie, niezawodnym projekcie wysokowydajnych urządzeń powlekających 2K DUOMIX 300/333, które stosowane są przede wszystkim do ciężkiej ochrony przeciwkorozyjnej. Dzięki ich modułowej budowie możliwe są indywidualne rozwiązania do prawie wszystkich zastosowań w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej przy lakierowaniach przemysłowych, konstrukcjach stalowych i halowych, w ochronie budynków, jak również w przemyśle marine i offshore. Projekt DUOMIX jest ekonomiczny i przyjazny środowisku, oferuje szerokie spektrum wydajności dla prawie wszystkich nisko-, średnio- i bardzo lepkich materiałów chroniących przed korozją.

WIWA DUOMIX 300 i 333 – racjonalne powlekanie wielkopowierzchniowe w ciężkiej ochronie antykorozyjnej.

WIWA DUOMIX 300/333 należy do sprawdzonej na całym świecie serii WIWA 2K do nanoszenia powłok wielkopowierzchniowych z materiału antykorozyjnego. Niezawodny projekt urządzenia dla dwu- i trzyskładnikowych materiałów powlekających do ochrony antykorozyjnej. Urządzenie 2K łączy elastyczność urządzenia 2K z możliwością regulacji i pewność stałego stosunku mieszania, poza tym może być stosowany jako urządzenie 3K. WIWA DUOMIX 300/333 stosowany jest w ciężkiej ochronie antykorozyjnej na całym świecie. Przerabiane są przede wszystkim materiały 2K lub 3K o dużej lepkości bez zawartości rozpuszczalnika. Swoją szczególną siłę WIWA DUOMIX 300/333 pokazuje przy przerabianiu materiałów o ekstremalnie krótkiej żywotności. Dzięki obszernemu programowi osprzętu dostępnych jest wiele wariantów wyposażenia do innowacyjnych zastosowań w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej. Główny obszar zastosowań to powlekanie rur i rurociągów, przemysł Marine i Offshore, budowa zbiorników i kontenerów, renowacja budowli, powlekanie pojazdów szynowych i innych pojazdów wielkopowierzchniowych, ochrona budowli, jak również inne powłoki wielkopowierzchniowe, jak np. silosy, wieże chłodnicze i oczyszczalnie ścieków.

Ochrona antykorozyjna w budowie kontenerów.

75% swojej trasy podczas transportu kontenery pokonują statkiem. Są tu narażone na ekstremalne wpływy czynników zewnętrznych, szczególnie słonej wody. W przypadku uszkodzenia na skutek korozji zbiorniki o dużej pojemności muszą być ponownie gotowe do użytku w możliwie krótkim czasie. Firmy, jak nasz klient C. Groenenboom z Holandii, realizują to zadanie szybko i precyzyjnie. 25 pracowników wykonuje prace przy stali i metalu, łącznie z lakierowaniem. Do przerabiania lakierów 1K i 2K, jak również materiału do ochrony antykorozyjnej stosowane są tu cztery pompy WIWA PROFESSIONAL z podgrzewaczami materiału.

Ochrona antykorozyjna stali.

Na powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych przy pomocy w pełni automatycznej linii przerabiania stali Perr Stahlbau produkuje rocznie ponad 10.000 t stali dla przemysłu, budowy urządzeń, jak również budowy hal i parkingów wielopoziomowych. Ochrona antykorozyjna odgrywa tu szczególnie ważną rolę. Dzięki nowoczesnym i wydanym urządzeniom powlekającym, jak np. WIWA PROFESSIONAL 28064 Perr Stahlbau oferuje też nie tylko właściwą realizację powłok antykorozyjnych, lecz również różnorodne barwne możliwości dekorowania elementów konstrukcyjnych.

Ochrona antykorozyjna mostów.

Most kolejowy w porcie w Hamburgu ma ponad 100 lat. Z powodu silnych uszkodzeń korozyjnych Hamburg Port Authority zdecydował się w roku 2010 na ponowne wybudowanie konstrukcji o długości 56 m. Nowy most został najpierw wybudowany w 4 częściach przez Stahl- und Brückenbau Niesky Sp. z o.o. z Niesky w Saksonii.

Zadania nałożenia powłoki antykorozyjnej podjęła się firma Fa. Krebs Beschichtungssysteme Sp. z o.o. pod kierownictwem inżyniera dyplomowanego Karla Michaela Lesera. Na wannę szutrową o szerokości 6,25 m w tylko jednym procesie natryskiwania zaaplikowana została warstwa ProCoat® 1010 o grubości przynajmniej 10.000 μm. Opatentowany materiał antykorozyjny kauczuk poliuretanowy 2K, który składa się głównie z recyklingowanych opon samochodowych, jest jedyną na świecie gumą natryskiwalną, może być natryskiwany bezfugowo i wertykalnie. Jednak wymagania stawiane urządzeniom powlekającym są tu bardzo wysokie. W przytoczonym przypadku przy długości przewodów 75m trzeba było utrzymać przy dyszy stałą wymaganą przez producenta materiału temperaturę 42–44 °C. Na drodze rozległych testów najlepsze wyniki osiągnęło urządzenie do natryskiwania na gorąco WIWA DUOMIX 333 do aplikacji ProCoat® z odstępem. System ochrony antykorozyjnej został stworzony przez WIWA we współpracy z handlowcem André Maass i grupą przedsiębiorstw Krebs. Zaaplikowano w sumie 4760 kg materiału powlekającego do ochrony antykorozyjnej.

Ochrona antykorozyjna dla rurociągów.

Przy wydobyciu gaz ziemny zawiera dużo wilgoci i dlatego jest wysoko korozyjny. Urządzenia do gazu ziemnego, które są napędzane ekonomicznie i ekologicznie, wymagają wysokowartościowej i odpornej powłoki antykorozyjnej. Zakład Energetyczny NavtoGAZ z Ukrainy zdecydował się na pokrycie rur gazowych 56” za pomocą urządzenia WIWA DUOMIX 230. Każdego dnia powleka się ca. 20 rur o długości do 12 m warstwą o grubości 1,5 mm podczas tylko jednego procesu natryskiwania materiałem poliuretanowym do ochrony antykorozyjnej.

Ochrona antykorozyjna dla stoczni i budowy statków.

Do różnych zadań związanych z ochroną przed korozją i lakierowaniem stosowane są np. w stoczni Meyer m.in. liczne pompy WIWA PROFESSIONAL. Poza ochronnym powlekaniem powierzchni i ciężką ochroną antykorozyjną w obszarach podwodnych coraz częściej stosuje się dekoracyjne powlekanie powierzchni przy projekcie kadłuba luksusowych liniowców.

Nasz handlowiec André Maass z Hamburga stworzył wspólnie z inżynierami ze stoczni w Stralsund optymalne warunki techniczne dla skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej w budowie statków. Farba jest tam pobierana za pomocą posiadanego urządzenia z dużych beczek i prowadzona dobrze widoczną i logiczną drogą z miejsca poboru przez pompy doprowadzające bezpośrednio do urządzenia 2K WIWA DUOMIX 333. Przy konieczności wymiany beczki można przez proste przestawienie zaworów kulowych kilkoma ruchami zmienić drogę farby na nowy materiał.

Więcej informacji na temat ochrony antykorozyjnej w przemyśle Marine i Offshore znajdą Państwo pod adresem:

http://www.korrosionsschutz-info.de/

Ochrona antykorozyjna platform wiertniczych.

Najnowsza generacja platform wiertniczych do tłoczenia gazu i ropy naftowej jednoczy wysoko wyspecjalizowane systemy. Oprócz procesów technicznych tych konstrukcji jednym z największych wyzwań jest ochrona antykorozyjna. Do realizacji tego zadania stocznia Aker Warnemünde stosuje wysokowydajne urządzenia 2K WIWA. Racjonalne nanoszenie dwuskładnikowych powłok antykorozyjnych o dużej lepkości, bez rozpuszczalnika i przyjaznych środowisku przyczyniło się do tego, że WIWA stała się w tym segmencie liderem branży na całym świecie. Oprócz największych i najnowocześniejszych stoczni z całego świata również US Navy pracuje z naszą innowacyjną techniką natryskiwania materiałów dwuskładnikowych.

Ochrona antykorozyjna dla przemysłu Marine i Offshore.

Statki, maszyny czy konstrukcyjne elementy stalowe można bezpiecznie i z korzyścią eksploatować tylko wtedy, kiedy ich powierzchnia jest optymalnie chroniona przed korozją. W często ciężkich warunkach eksploatacji stal szybko osiąga granicę swojego obciążenia. Przede wszystkim korozja może wtedy prowadzić do powstawania uszkodzeń spowodowanych rdzą, bruzd i przecieków, które w najgorszych przypadkach oznaczają masowe szkody środowiskowe i straty w obrotach użytkownika.

Kompromisy w ochronie antykorozyjnej negatywnie wpływają na bezpieczeństwo, funkcjonalność i utrzymanie jakości!

Od prawie 60 lat WIWA zaopatruje krajowe i międzynarodowe stocznie w innowacyjne systemy powlekające, które są zoptymalizowane do ochrony antykorozyjnej w budowie statków i w przemyśle offshore. Aby móc długoterminowo ekonomicznie i przede wszystkim bezpiecznie eksploatować kompleksowe konstrukcje stalowe, jak statki czy platformy wiertnicze, decydujące znacznie ma właściwe powlekanie antykorozyjne, zarówno przed uruchomieniem, jak też przy remontach.

Ochrona antykorozyjna stali za pomocą urządzeń WIWA w stoczni w Stralsund.

„Jak wyglądają optymalne techniczne warunki dla skutecznej ochrony antykorozyjnej w budowie statków?” Nasz handlowiec André Maass z Hamburga dokładnie przyglądał się i słuchał, aby wspólnie z inżynierami ze stoczni opracować mnóstwo szczegółowych rozwiązań dla efektywnego powlekania antykorozyjnego stali. Materiał wybrany do ochrony antykorozyjnej pobierany jest z dużych beczek i prowadzony dobrze widoczną i logiczną drogą z miejsca poboru przez pompy doprowadzające bezpośrednio do urządzenia 2K WIWA DUOMIX 333. Przy konieczności wymiany beczki można przez proste przestawienie zaworów kulowych kilkoma ruchami zmienić drogę farby na nowy materiał antykorozyjny. Ogrzewanie materiału odbywa się każdorazowo po dystrybucji farby, potrzebne są więc tylko dwa ogrzewacze farby (materiał główny i utwardzacz). Płukanie całego urządzenia odbywa się poprzez centralnie pracującą pompę płuczącą PROFESSIONAL.

Ochrona antykorozyjna stali za pomocą techniki 2K WIWA w stoczni Aker.

Najnowsza generacja techniki offshore do tłoczenia gazu i ropy naftowej jednoczy wysoko wyspecjalizowane systemy. Oprócz procesów technicznych takiego giganta jednym z największych wyzwań jest ochrona antykorozyjna. Dlatego do ochrony antykorozyjnej stocznia Aker Warnemünde stosuje wysokowydajne urządzenia 2K WIWA. Racjonalne nanoszenie dwuskładnikowych powłok antykorozyjnych o dużej lepkości, bez rozpuszczalnika i przyjaznych środowisku przyczyniło się do tego, że WIWA stała się w segmencie „ciężkiej ochrony antykorozyjnej” i ochrony antykorozyjnej stali liderem branży na całym świecie. Oprócz największych i najnowocześniejszych stoczni z całego świata również US Navy pracuje z naszą innowacyjną techniką natryskiwania materiałów dwuskładnikowych.

Ochrona antykorozyjna rur i rurociągów.

Nieprzerwane zaopatrzenie w energię i wodę stanowi w globalnym konkursie decydujący czynnik. Rurociągi są jedynym ekonomicznie sensownym rozwiązaniem szczególnie przy wydajnym transporcie ropy naftowej czy gazu na duże odległości. Jednak w ciężkich warunkach jej zastosowania stal często osiąga granice swojego obciążenia. Słaba ochrona antykorozyjna może powodować powstawanie bruzd i przecieków, które w najgorszych przypadkach oznaczają masowe szkody środowiskowe i straty w obrotach użytkownika. Aby móc długoterminowo ekonomicznie i przede wszystkim bezpiecznie eksploatować taki system rurowy, decydujące znacznie ma właściwe powlekanie antykorozyjne, zarówno przed uruchomieniem, jak też przy remontach.

Ochrona antykorozyjna rurociągu stalowego do wody pitnej o długości 75 km w Nigerii.

W Nigerii woda pitna miała być transportowana poprzez rurociąg ze zbiornika retencyjnego do oddalonej o 75 km stolicy. Szybko porzucono pomysł użycia gotowych rur stalowych. Trudno ekonomicznie przetransportować rury o średnicy 3,10 metra i długości 12-18 metrów po trudnych do pokonania drogach w buszu. Dlatego rząd zdecydował o budowie zakładu produkującego stalowe rury gwintowane. W celu trwałej ochrony antykorozyjnej stali i powleczenia rur wewnętrznych zostały one najpierw poddane piaskowaniu strumieniowemu, a następnie powleczone w zakładzie za pomocą urządzenia do powlekania wnętrza rur WIWA DUOMIX 2K materiałem epoksydowym do ochrony antykorozyjnej stali. Po przeniesieniu rur na miejsce budowy w drugim etapie produkcji nastąpiło nałożenie powłoki antykorozyjnej na spawy za pomocą przenośnego urządzenia WIWA DUOMIX. Zaufanie rządu nigeryjskiego dla takiego wielkiego projektu bazowało m.in. na wieloletnim doświadczeniu naszych inżynierów i naszych referencjach z całego świata dotyczących ochrony antykorozyjnej stali.

30.000 m2 powłoki antykorozyjnej dla rur stalowych.

„Przy unikaniu korozji i powodowanych przez nią miliardowych szkód, wydajność środków antykorozyjnych można zapewnić jedynie poprzez zaangażowanie wykwalifikowanych pracowników i najnowszych technik aplikacji” – uważa Axel Kulmer, kierownik projektu w firmie Tiefenbach Ochrona Powierzchni z Duisburga. Wraz ze swoim kompetentnym i innowacyjnym zespołem w temacie ochrony antykorozyjnej ufa on sprawdzonej serii WIWA DUOMIX. Na zlecenie firmy Salzgitter Mannesmann Rohrbiegewerke w Mülheim pokrywają rocznie ca. 30.000 m2 kolanek rurowych do rurociągów do gazu i ropy naftowej przy zużyciu materiału 150 ton. Do powłok antykorozyjnych dla rur przerabiany jest materiał epoksydowy bez rozpuszczalnika o żywotności 120 sekund i stosunku mieszania 1,75:1. Dla innych zleceń na wykonanie powłok stosowany jest wraz z poliuretanem (stosunek mieszania 3,5:1) drugi materiał o żywotności 100 sekund. Przez dwa urządzenia Duomix WIWA 333, które stosowane są przede wszystkim w ciężkiej ochronie antykorozyjnej i przy konstrukcjach stalowych, natryskiwany materiał zasysany jest z beczek 200-litrowych i ogrzewany przez przepływowe ogrzewacze materiału, beczkowe taśmy grzewcze i ogrzewane przewody do temperatury 70°C. Podczas jednego procesu produkcyjnego aplikowana jest za pomocą wielu pistoletów WIWA 500 warstwa o grubości 1.500 μ. Urządzenia WIWA idealnie nadają się do ochrony antykorozyjnej w budowlach stalowych.

http://www.korrosionsschutz-info.de/de/dachbeschichtung-und-abdichtungen-mit-pu-schaum.html