WIWA

Zastosowania

Czyszczenie wysokociśnieniowe

 

 

Kiedy trzeba wstępnie opracować małe powierzchnie lub duże areały, lub jednocześnie pracować z jedną lub dwiema lancami – WIWA HIGH PRESSURE CLEANER ma szerokie spektrum zastosowań. Jego optymalne zastosowanie to nie tylko ochrona przed korozją, lecz również przemysł olejowy i gazowniczy, przemysł spożywczy, żegluga, renowacja budynków i dachów, jak też czyszczenie budowli.

Dzięki kombinacji wysokiego ciśnienia i najdrobniejszego rozpylenia, jak również dzięki odpowiednim dodatkom można bardzo efektywnie usuwać oprócz rdzy również smary, oleje i żywice. Przy pomocy WIWA HIGH PRESSURE CLEANER i jedynej w swoim rodzaju dyszy obrotowej można teraz łatwo wyczyścić trudno dostępne miejsca, jak profile, konstrukcje kątownikowe, jak również rury o różnej średnicy.

Zalety są łatwo zauważalne: Dzięki zastosowaniu WIWA HIGH PRESSURE CLEANER można drastycznie zredukować koszty materiału, które często rosną przy ochronie przeciwkorozyjnej z powodu zanieczyszczenia materiałów do obróbki strumieniowo-ściernej poprzez spadające cząstki rdzy podczas opracowania wstępnego powierzchni za pomocą piaskowania. Uprzednie czyszczenie umożliwia wielokrotne użycie materiałów stosowanych do obróbki strumieniowo-ściernej.

Poręczny i mobilny WIWA HIGH PRESSURE CLEANER sprawdza się znakomicie również na pełnym morzu. Dzięki swojemu niskiemu ciężarowi i łatwej obsłudze znacznie ułatwia czyszczenie i prace naprawcze na i pod pokładem. Ponieważ WIWA HIGH PRESSURE CLEANER oczywiście podlega ochronie Ex na wszystkich etapach rozbudowy, możliwe jest jego zastosowanie właśnie również na morzu.

Prosimy o zapytanie!